نامزد های بهترين فيلم

نامزد های بهترين فيلم به زبان غير انگليسي

نامزد های بهترين بازيگر نقش اصلي مرد

نامزد های بهترين بازيگر نقش اصلي زن

نامزد های بهترين بازيگر نقش مکمل مرد

نامزد های بهترين بازيگر مکمل زن

نامزد های اولين کار چشمگير يک انگليسي بعنوان نويسنده، کارگردان يا تهيه کننده

نامزد های بهترين فيلمنامه اريجينال

نامزد های بهترين فيلمنامه (اقتباسي)

نامزد های بهترين فيلمبرداري

نامزد های بهترين طراحي لباس

نامزد های بهتري صداگذاري

نامزد های بهترين تدوين

نامزد های بهترين جلوه هاي ويژه تصويري

نامزد های بهترين آهنگ اريجينال

نامزد های بهترين فيلم کوتاه

نامزد های بهترين انيميشن کوتاه

نامزد های بهترين مستند

نامزد های بهترين طراح توليد

نامزد های برجسته ترین فیلم سال بریتانیا

نامزد های بهترين چهره آرايي و آرايش مو

نامزد های بهترين فيلم پويانمايي