نامزد های بهترين فيلم سال

نامزد های بهترين بازيگر نقش اصلي مرد

نامزد های بهترين نقش آفريني بازيگر زن نقش اصلي

نامزد های بهترين بازيگر نقش مکمل مرد

نامزد های بهترين بازيگر نقش مکمل زن

نامزد های بهترين دستاورد کارگرداني

نامزد های بهترين فيلمنامه اريجينال

نامزد های بهترين فيلمنامه اقتباسي

نامزد های بهترين دستاورد فيلمبرداري

نامزد های بهترين دستاورد در طراحي لباس

نامزد های بهترين دستاورد ترکيب صدا

نامزد های بهترين دستاورد در تدوين

نامزد های بهترين دستاورد تدوين صدا

نامزد های بهترين دستاورد جلوه هاي ويژه تصويري

نامزد های بهترين دستاورد در چهره آرايي و آرايش مو

نامزد های بهترین دستاورد در موسیقی اريجينال

نامزد های بهترین دستاورد در موسیقی متن

نامزد های بهترین انیمیشن کوتاه

نامزد های بهترین فیلم کوتاه زنده

نامزد های بهترین مستند کوتاه

نامزد های بهترین فیلم مستند

نامزد های بهترين فيلم خارجي زبان سال

نامزد های بهترين فيلم پويانمايي سال

نامزد های بهترين دستاورد طراح توليد