نسخه 3D (سه بعدی)

چهارشنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۲۴

توجه داشته باشید این نسخه سه بعدی بوده و دستگاه نمایشگر شما باید این فرمت را پشتیبانی کند.